Mirë  se vini në Selfcare !  Për tu futur në shërbimin online te menaxhimit të të dhënave Personale si edhe te Faturave, klikoni

 Këtu !

 

Ndiqni udhëzimet duke klikuar ne imazhet e paraqitura me poshtë :

1)

selfcare

 

 

 

 

 

 

2)

selfcare login info

 

 

 

 

 

 

3)

brenda sherbimit te klientit

 

 

 

 

 

 

4)

brenda sherbimit te klientit, pesa 2

 

 

 

 

 

 

5)

te dhenat personale

 

 

 

 

 

 

 

 

6)

ankesat

 

 

 

 

 

 

 

7)

Shiko Faturat

 

 

 

 

 

 

 

8)

log-out