Arka nr.1

Rruga Kumini

Durrës, Albania

Arka nr.2

Rruga Dalip Peza

Durrës , Albania

Arka nr.3

Rruga Kristaq Rama

Durres , Albania

 

Ose mund te kryeni pagesat e faturave tuaja prane bankave perkatese te paraqitura ne tabelen e meposhtme :

 

Untitled