Projekti WASSP

Më shumë

Lidhjet e paligjshme

Më shumë

Dita Botërore e Ujit

Më shumë

Ju dëgjojmë 100 %

Më shumë

 

 

 

Nis rruga jonë për ujin

Më shumë

Procedura dhe Aplikime

Më shumë

Tarfifat edhe shërbimet   Më shumë

Faqe e re për punonjësit

Më shumë

Projekti për Investime

Më shumë

Impianti i trajtimit

më shumë

Tarifat dhe Shërbimet

Mënyrat e Pagesës

Oraret e Furnizimit

Sherbimi ndaj Klinetit